top of page

Filosofie

BALANS

Zoals een groot architect en filosoof, Vitruvius in de eerste eeuw voor Christus heeft geschreven,

"Goed bouwen heeft drie voorwaarden:

stevigheid, gebruiksgemak en genoegen".

In de huidige terminologie zal het vertaald kunnen worden als techniek, functie en beleving.

Balans en harmonie tussen deze drie elementen zijn de belangrijkste uitgangspunt voor onze architectuur.

Dat lijkt soms een onmogelijke opgave en daarin zit juist onze kwaliteit.

 

EENVOUD

Onze architectuur is krachtig en uitgesproken maar tegelijkertijd eenvoudig en is altijd een afspiegeling van de functionaliteit en het karakter van de opdrachtgever. 

Onze ideeën ontstaan bij het zoeken naar puur abstracte en objectieve vormen waarbij wij alles reduceren tot slechts de noodzakelijke elementen.    

 

BELEVINGSWAARDE

Wij creëren ruimten met hoge belevingswaarde en helderheid.

Helderheid van de ruimte waarin wij ons bevinden heeft een directe effect op onze gesteldheid en emoties, vooral het gevoel van veiligheid en geborgenheid.

 

GRENZEN

Wij bouwen spannende en grenzenopzoekend architectuur.

Wij steven naar een architectuur die door spanningen positieve emoties opwekt. De spanningen ontstaan vaak door het benaderen van de grenzen op allerlei gebieden en daar zijn wij erg goed in.      

 

bottom of page